خانه


0

گوشی‌های قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی ایلام از کشف محموله گوشی‌های قاچاق به ارزش بیش از 600میلیون ریال در شهرستان چرداول خبر داد. سردار«علی…