طرح تلمبه ذخیره سد سیمره با سرمایه گذاری خارجی راه اندازی می شود

0

سد سیمره

ایلام خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: طرح تلمبه ذخیره سد سیمره با سرمایه گذاری خارجی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی در شهرستان بدره اظهار داشت: طرح تملبه ذخیره سد سیمره در بدره یک پکیج است و هیچ وسیله آن قابل تغییر یا جدایی پذیر نیست.

احمدی افزود: شایعاتی  که این طرح به جای دیگر می خواهد برود وجود دارد که ما روی تلمبه ذخیره ای کار کردیم و خود تلمبه ذخیره ای سرجای خودش مطالعه و طراحی شده است.

وی اضافه کرد: مردم هیچ تردید و دغدغه ای در رابطه با این مورد نداشته باشند با پیگیری های انجام گرفته به دنبال سرمایه گذار داخلی یا خارجی هستیم.

وی ادامه داد: تلمبه

امکان نظر دادن بسته شده است.